Đánh giá của Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Dung – Bệnh viện Quốc tế Becamex

Máy siêu âm Supersonic Imagine có thể đánh giá xơ hóa gan từ F1-F4, thực hiện dễ dàng, nhanh chóng, giúp phát hiện xơ hóa gan giai đoạn sớm mà siêu âm Bmode khó nhận diện được.

Chức năng Angio plus giúp đánh giá mạch máu trong u, mạch máu nông rất tốt. Đặc biệt chức năng Ultrafast Doppler sử dụng trong đánh giá mạch máu cảnh, thận, mạch máu ngoại biên rất tốt.

Máy rất dễ sử dụng, đặc biệt là công việc xử lý số liệu sau khi lưu hình”.