Đánh giá của TS.BS Trần Công Đoàn – Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh bệnh viện 175