Đánh giá của chuyên gia hàng đầu về Siêu âm Chẩn đoán Ung thư: BS.CKII Lê Hồng Cúc

“Hình ảnh Bmode rất nét cho siêu âm bụng chậu và các siêu âm phần mềm.

Doppler nhạy với các dòng chảy vận tốc thấp, ít xảo ảnh. Siêu âm đàn hồi mô SWE tương đối dễ thực hiện, có sự tương đồng của nhân giáp, vú trên đo đạc và so sánh với cảm nhận khi làm FNA.”

Vâng đó là những lời chia sẽ cũng như nhận xét về Máy Siêu Âm Đàn Hôi Mô Suppersonic Imagine của BS.CKLL Lê Hồng Cúc. Một trong những bác sĩ hàng đầu về Siêu âm Chẩn đoán Ung thư tại Việt Nam.