X-quang di động kỹ thuật số Radiología/Canon chống dịch Covid-19

Từ đầu đợt dịch Covid 19, hàng loạt hệ thống X-quang di động kỹ thuật số (KTS) Radiología/Canon do Công ty Nhật Khoa phân phối đã được đưa đến nhiều Bệnh viện trên toàn quốc để tham gia, hỗ trợ công tác phòng chống dịch.

Hiện nay, trong giai đoạn cao điểm của cuộc chiến chống Covid 19, những hệ thống X-quang KTS trong đợt hàng mới vừa về đã sẵn sàng, tiếp tục lên đường ra “chiến tuyến”.

Hệ thống X-quang di động kỹ thuật số Radiología/Canon gọn nhẹ, với ứng dụng linh hoạt, đáp ứng được nhu cầu chụp nhanh và hiệu quả tại mọi điều kiện không gian, địa hình, kể cả trong phòng bệnh hay không gian hẹp, đông người.